Orddeling av compare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pa-re

Siste orddelinger av dette språket