Orddeling av comparendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-ren-do

Siste orddelinger av dette språket