Orddeling av comparire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparire? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-ri-re

Siste orddelinger av dette språket