Orddeling av comparisce

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparisce? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-ri-sce

Siste orddelinger av dette språket