Orddeling av comparisco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparisco? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-ri-sco

Siste orddelinger av dette språket