Orddeling av comparizione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparizione? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pa-ri-zio-ne

Siste orddelinger av dette språket