Orddeling av comparsa

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparsa? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-par-sa

Siste orddelinger av dette språket