Orddeling av comparsi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparsi? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-par-si

Siste orddelinger av dette språket