Orddeling av comparso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-par-so

Siste orddelinger av dette språket