Orddeling av compartendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compartendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-par-ten-do

Siste orddelinger av dette språket