Orddeling av compartimentale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compartimentale? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

com-par-ti-men-ta-le

Siste orddelinger av dette språket