Orddeling av compartimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compartimento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-par-ti-men-to

Siste orddelinger av dette språket