Orddeling av comparto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-par-to

Siste orddelinger av dette språket