Orddeling av comparve

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparve? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-par-ve

Siste orddelinger av dette språket