Orddeling av compascolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compascolo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-sco-lo

Siste orddelinger av dette språket