Orddeling av compatendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compatendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-ten-do

Siste orddelinger av dette språket