Orddeling av compatimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compatimento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pa-ti-men-to

Siste orddelinger av dette språket