Orddeling av compatriota

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compatriota? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-trio-ta

Siste orddelinger av dette språket