Orddeling av compatrono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compatrono? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-tro-no

Siste orddelinger av dette språket