Orddeling av compattamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compattamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pat-ta-men-to

Siste orddelinger av dette språket