Orddeling av compattare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compattare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pat-ta-re

Siste orddelinger av dette språket