Orddeling av compatte

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compatte? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pat-te

Siste orddelinger av dette språket