Orddeling av compattezza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compattezza? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pat-tez-za

Siste orddelinger av dette språket