Orddeling av compatto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compatto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pat-to

Siste orddelinger av dette språket