Orddeling av compendiare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compendiare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pen-dia-re

Siste orddelinger av dette språket