Orddeling av compendiatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compendiatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-dia-to-re

Siste orddelinger av dette språket