Orddeling av compendiatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compendiatrice? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-dia-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket