Orddeling av compendiosità

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compendiosità? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-dio-si-

Siste orddelinger av dette språket