Orddeling av compendioso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compendioso? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pen-dio-so

Siste orddelinger av dette språket