Orddeling av compenetrare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compenetrare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pe-ne-tra-re

Siste orddelinger av dette språket