Orddeling av compenetrato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compenetrato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pe-ne-tra-to

Siste orddelinger av dette språket