Orddeling av compensabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compensabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-sa-bi-le

Siste orddelinger av dette språket