Orddeling av compensando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compensando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pen-san-do

Siste orddelinger av dette språket