Orddeling av compensativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compensativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-sa-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket