Orddeling av compensato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compensato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pen-sa-to

Siste orddelinger av dette språket