Orddeling av compensatorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compensatorio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-sa-to-rio

Siste orddelinger av dette språket