Orddeling av compensatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compensatrice? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pen-sa-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket