Orddeling av comperando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comperando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pe-ran-do

Siste orddelinger av dette språket