Orddeling av comperato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comperato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pe-ra-to

Siste orddelinger av dette språket