Orddeling av competentemente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet competentemente? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

com-pe-ten-te-men-te

Siste orddelinger av dette språket