Orddeling av competere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet competere? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pe-te-re

Siste orddelinger av dette språket