Orddeling av competitività

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet competitività? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

com-pe-ti-ti-vi-

Siste orddelinger av dette språket