Orddeling av competitivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet competitivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pe-ti-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket