Orddeling av competizione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet competizione? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pe-ti-zio-ne

Siste orddelinger av dette språket