Orddeling av compianse

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compianse? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pian-se

Siste orddelinger av dette språket