Orddeling av compiegato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compiegato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pie-ga-to

Siste orddelinger av dette språket