Orddeling av compiengando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compiengando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pien-gan-do

Siste orddelinger av dette språket