Orddeling av compieta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compieta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pie-ta

Siste orddelinger av dette språket