Orddeling av compilation

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compilation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pi-la-tion

Siste orddelinger av dette språket