Orddeling av compilativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compilativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pi-la-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket